• Zastupovanie v trestnom konaní

  • Podanie trestného oznámenia

  • Zastupovanie poškodeného v adheznom konaní

Kontakt

Copyright © 2022 Advokátska kancelária Attorneity Legal s.r.o.