• Zastupovanie v katastrálnom, daňovom a priestupkovom konaní

  • Zastupovanie pred stavebnými a colnými úradmi

  • Právne poradenstvo v oblasti správneho práva

Kontakt

Copyright © 2022 Advokatska kancelaria Prof. JUDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM