• Zastupovanie v katastrálnom, daňovom a priestupkovom konaní

  • Zastupovanie pred stavebnými a colnými úradmi

  • Právne poradenstvo v oblasti správneho práva

Kontakt

Copyright © 2022 Advokátska kancelária Attorneity Legal s.r.o.