• príprava a pripomienkovanie zmluvnej dokumentácie vývoja a udržiavania softvérových produktov

  • všeobecné obchodné podmienky platforiem elektronického obchodu

  • ochrana súkromia a osobných údajov

Kontakt

Copyright © 2022 Advokatska kancelaria Attorneity Legal s.r.o.