• zmluvy o vykonávaní športovej činnosti

  • zmluvy so športovými odborníkmi

  • stanovy a iné interné predpisy športových organizácií

  • organizovanie valných zhromaždení

  • zastupovanie sporových strán pri riešení sporov v športe na národnej aj nadnárodnej úrovni

Kontakt

Copyright © 2022 Advokatska kancelaria Prof. JUDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM