• Vypracovanie obchodných zmlúv

  • Ochrana obchodného mena a tajomstva

  • Zastupovanie v obchodnoprávnych sporoch

  • Zastupovanie v exekučnom, konkurznom a reštrukturalizačnom konaní

Kontakt

Copyright © 2022 Advokatska kancelaria Attorneity Legal s.r.o.