• Ukončenie pracovného pomeru

  • Kontrola pracovných zmlúv

  • Zastupovanie v pracovnoprávnych sporoch

Kontakt

Copyright © 2022 Advokatska kancelaria Prof. JUDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM