• Rozvod manželstva

  • Úprava styku s maloletým dieťaťom

  • Vyporiadanie BSM

  • Výživné

  • Určenie rodičovstva

  • Osvojenie – adopcia dieťaťa

Kontakt

Copyright © 2022 Advokátska kancelária Attorneity Legal s.r.o.