• identifikovanie povinných subjektov (prevádzkovateľov základných služieb, poskytovateľov digitálnych služieb)

  • identifikovanie správcov informačných systémov verejnej správy

  • poradenstvo pri napĺňaní podmienok podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti a zákona o informačných technológiách vo verejnej správe

  • súčinnosť pri vypracovaní povinnej dokumentácie a jej aktualizácii

Kontakt

Copyright © 2022 Advokatska kancelaria Attorneity Legal s.r.o.